Гарбуза звичайного — Cucurbita pepo

Завдання.Вивчіть поперечний зріз на постійному препараті, зарисуйте схему, роздивіться при в/з тканини і позначте їх на рисунку.

1 - покривна тканина - перидерма,

2 - паренхіма кори,

3 - флоема колатерального пучка,

4 - пучковий камбій,

5 - ксилема колатерального пучка

6 - міжпучковий камбій

7 - серцевинний промінь;

8 - первинна ксилема

Мал. 59. Схема поперечного зрізу кореня гарбуза

Висновки-. У зонах проведення і укріплення корені дводольних мають вторинну будову, що пов'я­зано з ...

Корінь гарбуза має пучкову будову, про що свідчать:...

1.3. Вторинна монокамбіальна безпучкова будова коренеплоду петрушки кучерявої - Petroselinum crispum (тип моркви)

Завдання.Роздивіться постійний препарат і рисунок поперечного зрізу коренеплоду, позначте його тканини.

1 - перидерма;

2 - запасна паренхіма;

3 - секреторні схизогенні вмістища;

4 - флоема;

5 - камбій;

6 - вторинна ксилема;

7 - первинна ксилема,

8 - серцевинний промінь;

Мал. 60. Схема і фрагменти тканин коренеплоду петрушки

Заняття 6

Тема: Морфологічна будова пагона. Анатомічна будова стебел однодольних трав’янистих рослин.

Завдання 1.За допомогою підручників, посібників, конспекту лекцій і додаткової літератури за­свойте теоретичний матеріал по запропонованих нижче питаннях.

Основні теоретичні питання для самопідготовки:

1. Пагін: визначення, функції, відмінності від кореня; складові пагона; різноманіття пагонів в залежності від довжини міживузлів, способу наростання, ступеня і типу галуження, положення в просторі, форма поперечного зрізу стебла тощо.

2. *Бруньки: визначення, будова, класифікація за положенням, будовою, функціями.

3. Метаморфози пагона і його складових частин. Надземні метаморфози пагона - колючки, вуса, вусики, надземні бульби та ін.: походження, будова, функції, діагностичне значення.

4. Підземні метаморфози пагона - кореневище, бульба, цибулина, бульбоцибулина: будова, морфологічні типи, значення, використання.

5. Стебло: визначення, функції, закономірність анатомічної будови, типи будови, відмінності в бу­дові стебла трав'янистих однодольних рослин. Ознаки, які мають значення для опису і діагностики стебел.

Самостійна робота

Завдання 1.Укажіть типи зображених бруньок А и Б. Позначте їх частини.

1 - брунькові луски

2 -зародкове стебло

3 - конус наростання стебла

4 - зародкове суцвіття

5 - зародкові листки

6 - зародкові бруньки

А — брунька ... Мал. 34. Структура бруньок Б — брунька ...

Завдання 2.Укажіть назви зображених надземних метаморфозів пагона, доберіть і розставте відповідні позначення.

А.……………………-………Б.……………………………В.……………………………Г.………………………………

винограду глоду капусти - кольрабі капусти білокачанної


Д.…………………………………………………Е.………………………………………Ж.………………………………

суниці бріофіллюма іглиці

1 - тонке, гнучке стебло, що чіпляється за опор, 2 - придаткові бруньки, що опадають і вкоріню­ються, 3 - укорочене, ріпоподібне потовщене, м'ясисте стебло, 4 - приплюснуте, листоподібне фотосинтезуюче стебло, з квіткою на вкороченому пагоні, 5 — кочерига - вкорочене, потовщене стебло, 6 - видозмінені, соковиті, безбарвні або блідо-зелені листки, 7 - видовжені міживузля по­взучих пагонів, з плівчастими листками в вузлах, 8 — пазушний здерев'янілий пагін - колючка.

Завдання 3.Виберіть і вкажіть правильний висновок:

Макроскопічний аналіз заготовленого підземного органа показав, що він має осьову частину з вузлами і міжвузлями, у вузлах розташовані маленькі плівчасті листочки і корені. Отже, підземний орган -...

А. стержневий корінь з боковими коренями, В. кореневище з додатковими коренями, С.коренеплід з боковими коренями, D. коренебульба з боковими коренями.


Завдання 4.Укажіть назви зображених підземних метаморфозів пагона, підберіть і розставте від­повідні позначення.

А.……………………………Б.……………………………В.……………………………Г.……………………………

пирію картоплі цибулі городньої шафрана

1 - вузли з редукованими до плівчастих піхв листками, 2 - брівки - вузли видозміненого пагона, 3 -міжвузля,. 4 - донце - видозмінене стебло, 5 - потовщене м'ясисте стебло, 6 - місце прикріплення столона, 7 - бруньки, 8 - зовнішні листки, видозмінені до плівчастих лусок, 8 - внутрішні листки, видозмінені до соковитих лусок, 9 - додаткові корені.

Завдання 5. Дайте відповідь на запитання, вживаючи "так" чи "ні".

Чи входять до складу осьового циліндрастебла тканини:

1 - епідерма, перидерма - ...

2 - коленхіма, корова паренхіма, ендодерма - ...

3 - перицикл або його похідні - ...

4 - флоема і ксилема - ...

5 - серцевинні промені - ...

6 - серцевина - ...

Завдання 6.Зарисуйте схеми осьових циліндрів покронасінних А - дводольних і Б - однодольних рослин.

Загрузка...

Завдання 7.Зрівняйте анатомічну будову стебел трав'янистих одно- і дводольних рослин, виявіть відмінності. Заповніть таблицю.

Таблиця

Порівняльна анатомічна характеристика стебел трав'янистих рослин класів одно- і дводольних

Частини, тканини Однодольні
Покривна тканина
Первинна кора:
добре/слабко розвинута, які тканини може вклю­чати
Осьовий циліндр:
наявність перициклу і його похідних, типи і розташу-вання провідних пучків
Серцевина:
вираженість обрисів, об'ємне співвідношення з іншими частинами
Типи будови:
первинна, вторинна, пуч-кова, перехідна, безлучкова

Завдання 8.Укажіть тканини, які позначені на схемі стебла - соломина жита посівного - Secale cereale і виповненого стебла кукурудзи звичайної - Zea mays.

Мал. 54. Фрагменти схем стебел жита (А) і кукурудзи (Б)

Завдання 10.Завершіть фразу: У злаків стебло типу соломини відрізняються від виповнених сте­бел тим, що ....

Завдання 11.Виберіть і позначте єдине правильне рішення кожної запропонованої ситуації:

1. У пагонів рослини рано відмирає верхівкова брунька, а їх подальше наростання забезпечує пара супротивних бічних бруньок. Тож галуження пагонів ...

а) дихотомічне

б) псевдодихотомічне

в) моноподіальне

2. Для макроскопічного аналізу наданий видозмінений пагін зі значно вкороченим стеблом (денцем) та щільно стуленими видозміненими листками-лусками. Зовнішні, плівчасті луски захищають внутрішні, соковиті. Таку будову має...

а) столон

б)бульба

в)цибулина

г) коренебульба

д) бульбоцибулина

3. Бульби у земляної груші {топінамбура) і картоплі розвиваються на швидко відмираючих підземних пагонах -...

а) столонах

б) вусиках

в) вусах

г) кореневищах

д) коренебульбах

4. Пагони хмелю звичайного обвивають опору і прикріплюються за допомогою утворів епідерми, тобто вони -...

а) прямостоячі

б) лежачі

в) чіпкі

г) повзучі

5. Відмічено, що у пагона з почерговими листками апікальна брунька рано припинила свій розвиток, а ріст забезпечила найближча бічна брунька. Отже, галуження пагона...

а) несправжньодихотомічне

б) рівнодихотомічне

в) моноподіальне

г) нерівнодихотомічне

д) симподіальне

6. Роздивляючись пазушні колючки глоду, студентка визначила, що вони являють собою видозміну ...

а) черешка

б) прилистків

в) листкової пластини

г) пагона

д) складного листка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

28 − 24 =